EFB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri

Danışmanlık Nedir?

EFB Danışmanlık & Yatırım, Alman altyapısı ile genç ve dinamik bir hizmet şirketidir.
Türkiye'de 6,800'den fazla Almanca konuşulan şirket faaliyet göstermektedir. Hedefimiz, Türkiye'deki Almanca konuşulan ülkelerden şirketlere faaliyetlerinde danışmanlık ve destek vermektir. Yatırım, yenilenebilir enerji, üretim ve ticaret alanlarında sizlere gerekli bilgileri, değerlendirmeler ve değerlendirilecek yasal ve vergi konularında yardımcı oluyoruz.

Peki nedir bu danışmanlık hizmeti?

Özel bir alanda profesyonelleşmiş kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin iş alanında tecrübeli ve alanında uzman kişiler olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve geleceği yönelik olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Ayrıca danışmanlar objektif ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığı kuruluşun çıkarlarını gözetmeli, elde ettiği sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmalıdır.

Tüm Bloglar