Denetimli Yenilenebilir Enerji Projeler

EFB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri

Toplam 250 MW'lık 5 bölgedeki PV parkları (il)

Toplam 67 MW gücünde 3 bölgede (il) 6 adet rüzgar enerjisi projesi

Toplam 16,5 MW kapasiteye sahip 2 bölgede (il) 4 biyogaz tesisi

EGE odasında 28 küçük çatı sistemi (340 kW)

Denetimli Yenilenebilir Enerji Projeler