Hakkımızda

EFB DanışmaNlık & Yatırım, Alman altyapısı ile genç ve dinamik bir hizmet şirketidir.
Türkiye de 6800 den fazla Alman dili konuşulan şirketler faaliyet göstermektedir.

İletişime Geç

İletişim

  • +90 850 259 20 22
  • info@efbinvestment.com
  • Koşuyolu Mh. Cenap Şahabettin Sk. No:90 Kadıköy/İstanbul
  • İskenderpaşa Mh. İskele Caddesi No:4/2 Ortahisar/Trabzon
Yabancı Yatırımcı Teşvikleri

Yabancı Yatırımcı Teşvikleri

Ataşehir EFB Danışmanlık ile sizlere yatırım konusunda bilgi vermeye devam ediyoruz.

Türkiye yabancı yatırımlara oldukça fırsat sunmakta. Ülke içinde bu yatırımcılar için çok sayıda devlet teşviği bulunuyor. Bu teşvikler sayensinde yatırımcılar daha verimli bir şekilde ve olduğundan karlı bir şekilde faaliyet gösterebiliyorlar. İşte Türkiye’deki yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri.

KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından satılan alınacak makine ve ekipman için KDV (katma değer vergisi) ödenmez.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından satın alınacak makine ve ekipman için gümrük vergisi ödenmez.

Vergi İndirimi

Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranları üzerinden hesaplanır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine tabi oranını ifade eder.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı)

Yatırımla sağlanan  istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için geçerlidir. Sosyal Sigortalar Prim Desteği için herhangi bir üst sınır bulunmaz ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)

Yatırımla sağlanan istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmaz. Bu unsur sadece Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için geçerlidir. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi için herhangi bir üst sınır yoktur ve 10 yıl geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği

Faiz oranı desteği, en az bir 1 vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin/kâr payının belirli bir kısmı en çok ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla devlet tarafından karşılanır.

Arazi Tahsisi

Yapılacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine göre arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilir.

KDV İadesi

Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilir.

Ar-Ge Teşviği

Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde ise en az 10 personelin istihdam edilmesi halinde Türkiye’deki Ar-Ge ve tasarım yatırımı projelerine özel teşvikler sunulur. Bu teşvikler 2024 yılına kadar geçerlidir. Bu teşviklerden bazıları şöyledir:

Ar-Ge harcamalarının % 100’ünün vergi matrahından düşülür.

Düzenlenecek evraklarda damga vergisi ödenmez.

Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi ödenmez.

Yabancı Yatırımcı Teşvikleri