Hakkımızda

EFB DanışmaNlık & Yatırım, Alman altyapısı ile genç ve dinamik bir hizmet şirketidir.
Türkiye de 6800 den fazla Alman dili konuşulan şirketler faaliyet göstermektedir.

İletişime Geç

İletişim

  • +90 850 259 20 22
  • info@efbinvestment.com
  • Koşuyolu Mh. Cenap Şahabettin Sk. No:90 Kadıköy/İstanbul
  • İskenderpaşa Mh. İskele Caddesi No:4/2 Ortahisar/Trabzon
Enerji

Enerji

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi teknolojileri (Güneş Panelleri) güneş ışınlarını direk olarak toplayıp bu ışınlarda ısı veya elektrik üretimini sağlamaktadırlar.

Bu enerjinin kaynağı Güneş yüzeyindeki hidrojenin helyuma dönüşmesiyle gerçekleşen füzyon reaksiyonlarıdır. Güneşten Dünya’ya ulaşan enerjinin en büyük özelliği sınırsız olmasıdır. Güneş enerjisi Türkiye gibi çok güneş alan ülkelerde önemli bir enerji alternatifidir. Bu teknoloji özellikle kırsal alanda şebeke dışı elektrik üretimi için çok kullanışlıdır. Bu teknolojinin tek dezavantajı gece üretim yapılamamasıdır.

 

Hidroelektrik Santrali

Barajlar da HES’ler gibi nehirler üzerine kurulan yapılardır ancak HES ve baraj arasında en büyük fark.

Baraj yapılarında akarsuyun önü bir “baraj” yapısı ile kapatılarak, barajın gerisinde bir rezervuar oluşturulur. HES’lerin ise barajlarda olduğu gibi biriktirmeli yapıları yoktur. Bu özellikleriyle “baraj” olarak bilinen depolamalı yapılardan ayrılırlar. Akarsu üzerinde “su toplama yapısı” yani “regülatör”e ulaşan su, cebri borulara aktarılır ve burada elektrik üreten alternatörlere bağlı bir türbinin çarklarını döndürmekte kullanılır. Elektrik üretiminin gerçekleştiği bu birime “santral” denir.

 

Rüzgar Enejisi Sistemleri 

Güneş ışınları, yeryüzünde farklı sıcaklık, basınç ve nem oluşmasına neden olur.

Bunlar da yeryüzünün eşit olmayan ısınmasına ve soğumasına sebep olur. Yeryüzünün farklı şekilde ısınması ve soğuması ile ortaya çıkan kuvvetler ise hava hareketlerini meydana getirmektedir.

 

Isı Depolama Sistemleri

Depolamanın yapılabilmesi için bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır.

Bu ısı kaynağı bir santralin atık ısı olabileceği gibi güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. ısı kaynaklı sistemler olabilir. Isı enerjisinin depolanması, enerjinin elde edilmesiyle kullanılması arasındaki yer ve zaman farkını kapatarak, hem ısıtma hem de soğutma için alternatif çözümler verir. Konut, Sanayi, Tarım ve Ulaşım sektörlerinde uygulanan depolama elektrik enerjisi, kömür, Doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlardan tasarrufu sağlayarak enerji verimliliğini arttırır.

 

Atık Enerji

Atıktan enerjide kullanılan teknolojileri üç ana başlık altında toplamak mümkün:

- Fiziksel Teknolojiler: Bu teknolojiler atıkları mekanik olarak işleyerek yakıt elde eder. Elde edilen ürünlere ise atıktan türetilmiş yakıt veya geri kazanılmış katı atık ismi verilir.

- Termal Teknolojiler: Uygulanması en kolay yöntemdir. Kent atıkları kapalı, dev fırınlarda bol miktarda hava (oksijen) ile doğrudan yakılabilir. Açığa çıkan ısı, suyu buhara dönüştürür. Oluşan buhar da jeneratörleri çevirerek elektrik üretilmiş olur.

- Biyolojik Teknolojiler: Katı atıkların ve yapı malzemelerinin uzaklaştırılmasında hâlâ belediye çöplükleri ilk sırada yer alıyor. Bu alanlarda ortaya çıkan CO2 ve metan gazları zamanla önemli miktarlara ulaşıyor. metan gazı farklı toplama sistemleri ile toplandığında önemli bir ısı kaynağı elde edilmiş oluyor. Böylelikle atıktan enerji elde ediliyor

Enerji